Instrument voor de evaluatie en ondersteuning van draagkracht en -last bij mantelzorgers
van personen met een beperking

groen_icoon
oranje_icoon
blauw_icoon

Veelzijdig beeld

Elke mantelzorgsituatie is anders. Prisma wil de tijdsinvestering, de draagkracht en draaglast in kaart brengen om gericht te kunnen ondersteunen.

Offline werken via app

De app is gekoppeld met een online database. De resultaten worden lokaal opgeslagen en worden automatische geupload wanneer er verbinding met internet mogelijk is. Offline werken is dus geheel mogelijk.

Berekening en beheer

De resultaten worden automatisch berekend na het invullen van de verschillende vragen. De resultaten zijn online én offline zichtbaar en kunnen geexporteerd worden als PDF.

Prisma is een realisatie van:

Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven
Onderzoeksgroep Sociaal-Agogisch Werk, Odisee
i.o.v. Verwijzersplatform vzw

Verwijzersplatform vzw Odisee KU Leuven