Opleiding Prisma

Omwille van de kwaliteitsbewaking van afname en opvolging, opteert het Prisma-team ervoor dat professionele zorgverleners een opleiding volgen over het afnemen van Prisma vooraleer ze ermee aan de slag gaan. Deze opleidingen worden meerdere keren per jaar georganiseerd en zijn gratis voor medewerkers van de door het VAPH erkende multidisciplinaire teams (MDT’s). Aan andere professionelen wordt een beperkte bijdrage van €25 gevraagd.

Waarom een verplichte opleiding?

Het afnemen van Prisma is geen vrijblijvend gegeven. Er wordt van de professionele zorgverlener een inspanning gevraagd en ook de inzet van bepaalde vaardigheden. Voor de mantelzorger kan het doorlopen van de afname emotioneel zwaar zijn. Het Prisma-team vindt het daarom noodzakelijk om er zeker van te zijn dat professionele zorgverleners een opleiding volgen over het afnemen van Prisma om zo de kwaliteit te bewaken.

Wat krijgt u ervoor terug?

Tijdens de vorming leert u het instrument grondig kennen en gebruiken, zodat u naderhand zelf aan de slag kan.  U kan zich registreren voor de zeer praktische onlineversie van Prisma. Bovendien bent u na deze opleiding verzekerd van ondersteuning bij problemen en contacten met andere gebruikers van het instrument. Tot slot wordt u ook uitgenodigd voor intervisie- en revisie-bijeenkomsten van gebruikers van het instrument.

De opleiding online volgen

Het is mogelijk om de opleiding vanaf heden online te volgen. Heeft u interesse om de opleiding online te volgen, neem dan contact op met info@verwijzersplatform.be dan zal deze link worden bezorgd.