Wat is Prisma?

Prisma is een gesloten vragenlijst waarmee men een beeld kan krijgen van de draagkracht en draaglast van de mantelzorger voor een persoon met een beperking en de factoren die hierop van invloed zijn. Prisma kan ingevuld worden door een hulpverlener of de mantelzorger zelf. Op basis van de resultaten van Prisma is het de bedoeling gerichte acties te ondernemen om tegemoet te komen aan de noden van de mantelzorgers en hen te helpen hun draagkracht te versterken.

Opbouw van het instrument

Het instrument bestaat uit vier verschillende onderdelen die elk een stukje van de mantelzorgsituatie belichten. Het vijfde luik vormt aanleiding voor een handelingsgerichte bespreking, waarin wordt nagegaan of en hoe de situatie van de mantelzorger kan verbeterd worden.

Een overzicht van de verschillende onderdelen:

  • De aard van en de tijdsinvestering in uw zorgtaken
  • De ervaren draaglast
  • De ervaren draagkracht
  • De mantelzorger, zijn relaties en zijn gezin
  • Opvolgingsgesprek