Het resultaat

Prisma resulteert na afname in een scoreformulier met drie dimensies: objectieve tijdsinvestering, ervaren draaglast en ervaren draagkracht. Voor deze dimensies en beïnvloedende risico- of beschermende factoren kan men telkens de eigen score vergelijken met een vergelijkingsgroep van mantelzorgers. Via een opvolgingsleidraad kunnen gerichte acties worden gepland en besproken.

Door afname van Prisma kan men als hulpverlener een gedifferentieerd beeld krijgen van de risicofactoren en de krachten binnen een mantelzorgsituatie. Deze informatie is relevant in het kader van vraagverduidelijking en indicatiestelling. Met het resultaat kan ook een vraag naar dringende ondersteuning onderbouwd worden, bijvoorbeeld bij een onhoudbare en risicovolle mantelzorgsituatie. Tenslotte heeft Prisma als doel om de mantelzorger te helpen om de zorgsituatie te verbeteren.