Doelgroep

Prisma richt zich op mantelzorgers van een persoon met een beperking:

  • die een persoonlijke band hebben met de persoon voor wie ze zorg opnemen
  • die (gedeelde) verantwoordelijkheid opnemen voor de zorg
  • die in principe dagelijks beschikbaar zijn om zorg op te nemen, maar deze niet dagelijks effectief hoeven op te nemen
  • die effectief zorgtaken opnemen