Privacy

Het is belangrijk dat de mantelzorger instemt met het afnemen van de vragenlijst. De vragenlijst bevraagt zeer persoonlijke informatie over de mantelzorger en zijn situatie. De hulpverlener vraagt daarom best expliciet aan de mantelzorger of die bereid is de vragenlijst in te vullen (formulier informed consent), met het oog op een brede beeldvorming rond de mantelzorgsituatie (vraagverduidelijking, beeldvorming) en het verder zoeken naar ondersteuning van de mantelzorger in zijn taak (handelingsgerichte informatie).

Het is ook aan de mantelzorger om te bepalen wat er met de resultaten van de vragenlijst gebeurt. De mantelzorger geeft aan of de informatie enkel door de hulpverlener zelf kan gebruikt worden, dan wel of de informatie ook kan gedeeld worden met anderen, met de bedoeling om de situatie van de mantelzorger of van de persoon met een beperking te verbeteren.

De hulpverlener dient echter steeds de mantelzorger te informeren welke informatie aan wie wanneer doorgeven wordt en met welk doel. De mantelzorger heeft steeds het recht dit alsnog te weigeren.