Verloop afname

Het invullen van de vragenlijst gebeurt idealiter in drie stappen:

  • een 1ste contactmoment met de mantelzorger om toelichting te geven bij het doel, de inhoud, het gebruik en de verwachtingen van de vragenlijst. De vragenlijst kan meegegeven worden met de mantelzorger om (eventueel gedeeltelijk) schriftelijk in te vullen.
  • een 2de contactmoment: dit wordt gepland na de tijd die nodig is voor de mantelzorger om (minstens gedeeltelijk) de vragenlijst schriftelijk in te vullen. Het geheel wordt dan samen met de mantelzorger doorgenomen, en de nog niet ingevulde vragen komen in de vorm van een gesprek aan bod.
  • een 3de contactmoment waarin de hulpverlener tijd maakt voor een terugkoppeling aan de mantelzorger en hem bijstaat met advies en ingaat op hulpvragen.

Deze drie contactmomenten zijn slechts een richtlijn. Indien de hulpverlener ondervindt dat dit onvoldoende is voor de mantelzorger, dient hij het aantal momenten af te stemmen op de noden van de mantelzorger. Omgekeerd, indien de hulpverlener deze drie momenten als onnodig ervaart, kunnen de eerste twee momenten aan elkaar gekoppeld worden en op één moment plaatsvinden.

Aangezien het over een momentopname van de draagkracht en draaglast van de mantelzorger gaat, is het aangewezen om de vragenlijst per mantelzorger maximum over één maand te laten lopen.