Hulpverlener

De afname van de vragenlijst wordt gesitueerd binnen de context van een vorm van professionele ondersteuning. Bij voorkeur wordt de afname van de vragenlijst begeleid door één vaste hulpverlener. De aard van de hulpverleningsrelatie kan divers zijn: verwijzer, begeleider, assistent,…

De persoon die de vragenlijst afneemt dient over de volgende competenties te beschikken:

  • op professionele wijze de hulpvraag van een cliënt/cliëntsysteem in zijn context kunnen analyseren;
  • samen met de mantelzorger een handelingsplan of begeleidingsplan kunnen opstellen gericht op ‘kwaliteit van bestaan';
  • een problematische situatie kunnen vertalen in handelingsgerichte doelstellingen op maat;
  • kennis hebben van het zorglandschap in functie van oplossingen op maat;
  • sociale netwerken van de mantelzorger en de persoon met een beperking mee kunnen ontwikkelen en ondersteunen;
  • verbindingen tot stand kunnen brengen tussen de verschillende contexten waarin de mantelzorger en de persoon met een beperking leven en werken;
  • de belangen en de rechten van de mantelzorger en de persoon met een beperking kunnen behartigen;
  • uitgaan van empowerment en veerkracht bij de mantelzorger en de persoon met een beperking.

Belangrijk!: Eens de hulpverlener van start is gegaan met de vragenlijst draagt hij de verantwoordelijkheid deze af te ronden en de nodige ondersteuning te bieden. De afname is dus niet vrijblijvend.